\
 
 
                                                                     
سایت های مرتبط
اوقات شرعی
اذان صبح  
طلوع خورشيد  
اذان ظهر  
غروب خورشيد  
اذان مغرب  
 
طول جغرافيايي : عرض جغرافيايي :
سایت های مرتبط


عملکرد واحد مالی از سال 89 تا پایان بهمن 92
تعداد دفعات بازدید : 840

تاریخ : ۱۳۹۲/۱۲/۱۱


درآمد ها و هزینه ها

سال89

سال90

سال91

ااماهه سال 92

درآمد ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)

32245482747

38355122137

37750156956

36706753440

درآمدهای ناشی از عوارض ساختمانی

38246100

854600000

1542495608

5684973872

بهاء خدمات درامدهای سایر مؤسسات انتفاعی شهرداری

1243959394

1480404771

2055288322

2935772948

درآمدهای حاصل از وجوه اموال شهرداری

346650000

203944800

215434000

571579000

کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی

4638362000

4832727000

4053220000

5031532000

اعلانات و هدایا دارائیها

5660558740

5872139045

11206389140

11915483970

سایر منابع تأمین اعتبار

5498050000

14904709940

9365431670

10592486450

هزینه اداری

9441307347

16745386920

12008388379

17837824284

هزینه خدمات شهری

17309808810

21891344173

27196192286

29853285857

برنامه ریزی توسعه شهری

676424762

4440370541

3597482177

979519270

برنامه ریزی دفع آبهای سطحی

2368831966

1310053815

3957168591

765807571

برنامه بهبود عبور و مرور شهری

5457095676

16423802747

8021465542

1064554750

حفاظت شهری

2274169010

115912

--------

2548466800

برنامه بهبود محیط شهری

404020802

1372390500

3481427003

1075258386

برنامه ایجاد اماکن فرهنگی و ورزشی

1438836549

925665135

777279072

172708954

برنامه ایجاد سایر تأسیسات و تسهیلات

2036181017

1197459035

6578271696

81000000

 

نسخه چاپی  نسخه قابل چاپ ارسال صفحه به دوستان  ارسال صفحه به دوستان
طراحی واجرا توسط تحلیل گران آمارد